سرسیلندر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع سرسیلندر برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از آلمنیوم ریخته گری و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه 1سیلندر/2سیلندر/4سیلندر/5سیلندر/6سیلندر تولید نماییم.