واشر سرسیلندر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع  واشرسرسیلندر برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از فلز  Elastomer و دونیت و ساج مرغوب و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه ابعاد تولید نماییم.