میل سوپاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع میل سوپاپ برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده ازفولاد مرغوب و ما قادر هستیم این محصول برای کلیه ابعاد تولید نماییم.