بوش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع بوش برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده ازچند آلیاژ ریخته گری و به صورت ریخته گری گریز از مرکز و شنی تولید می کنیم و ما قادر هستیم این محصول را در ابعاد 30 تا 200 mm تولید نماییم.