Standard Post Format

پیستون

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع پیستون برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از آلیاژ Alsi12Cumgni/Alsi18Cumgni و ما قادر هستیم این محصول را در ابعاد 38 تا 165 mm تولید نماییم.