گاید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ما تامین کننده و تولید کننده انواع گاید برای کلیه موتورها هستیم.برای تولید از بهترین مواد استفاده می کنیم که تشکیل شده از آلیاژ CuZn40A12/CuNi2si/GG23-25  و ما قادر هستیم این محصول را در کلیه ابعاد تولید نماییم.